TIETOSUOJA

Hieronta ApuAitta

Syväraumankatu 12 26100 Rauma

Puh. 050 322 3886

Y-tunnus 3256997-1

verkkosivu https://hierontaapuaitta.fi

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Sofia Terho

Puhelin 050 322 3886

Sähköposti apuaitta@outlook.com

 

Henkilötietojen tarkoitus ja kerääminen

Hieronta ApuAitta kerää asiakasrekisteriin asiakkaan henkilötietoja, jotta palvelu tarjottaisiin lainmukaisesti ja asiakkaan hoidon laadun turvaamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään hoidon suunnitteluun ja yhteydenpitoon (muistutus hieronta-ajasta).

 

Asiakasrekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

  • Henkilötiedot
  • Yhteystiedot
  • Hoidon kannalta tarvittavat terveystiedot
  • Tutkimukset hoitoa ajatellen
  • Hoitomerkinnät
  • Hoidon suorittanut henkilö

 

Asiakasrekisterin tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot saadaan ajanvarauksessa. Asiakkaalta kerätään hoidon kannalta tarvittavat tiedot hoitosuhteen alussa lomakkeen täytön ja haastattelun perusteella.

 

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan lain määräämien säädösten mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lain erityismääräyksin perustein siihen ole syytä. Rekisteri on suojattu ja tallennettu niin, ettei muilla kuin rekisterin pitäjällä ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

 

Rekisterin tarkastusoikeus ja korjaus

Asiakkaalla on oikeus tietää rekisterissä olevat ja häntä koskevat tiedot, joita henkilörekisteriin on tallennettu.

Henkilön halutessa tarkistuttaa itseään koskevat tiedot, on hänen esitettävä pyyntö rekisterin pitäjälle. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Mikäli henkilö havaitsee rekisterissä puutteita tai virheitä, on hänellä oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

 

Rekisterin kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä rekisterinpitäjää lain mukaisin tavoin itseään koskevista tiedoista. Kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittujen tietojen kautta.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot säilytetään paperisessa arkistossa, johon vain Sofia Terholla on avain ja pääsy rekisteriin sekä papereihin. Asiakastiedot säilytetään niin kauan arkistossa, kunnes asiakassuhde päättyy. Vanhat paperiset arkistot hävitetään asianmukaisesti ja lain vaatimin tavoin.